• Gói dùng thử 7 ngày
 • Không giới hạn chức năng
 • Đăng ký
 • Gói tháng Cơ bản- TT1-250k
 • 250000đ / 30 ngày
 • 250 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn hợp đồng hiện đại
 • Hơn 650 mẫu hợp đồng tùy chỉnh và 25 loại tờ khai liên quan
 • 10 người dùng nghiệp vụ trong đơn vị
 • Đăng ký
 • Gói tháng V2- TT2-400k
 • 400000đ / 30 ngày
 • 300 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn hợp đồng hiện đại (Có tính năng tải file word)
 • Hơn 650 mẫu hợp đồng tùy chỉnh và 25 loại tờ khai liên quan
 • 20 người dùng nghiệp vụ trong đơn vị
 • Đăng ký
 • Gói tháng V3 - TT3-600k
 • 600000đ / 30 ngày
 • 350 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn hợp đồng hiện đại (Có tính năng tải file word)
 • Hơn 670 mẫu hợp đồng tùy chỉnh và 25 loại tờ khai liên quan
 • Số người dùng nghiệp vụ trong đơn vị không giới hạn
 • Đăng ký

Giá niêm yết hiện tại Dotary áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng: Link hướng dẫn tại đây

(*)Có thể mua thêm gói 100 hồ sơ chỉ 100,000 VNĐ đối với khách hàng đang sử dụng gói VIP mà có nhu cầu mở rộng số lượng hồ sơ.

(**)

– Mẫu các hợp đồng có thể chỉnh theo ý của văn phòng trong thực tế.

– Miễn phí chỉnh sửa và cập nhật mẫu hợp đồng đến hết ngày 31/11/2021.

– Chi phí chỉnh sửa và cập nhật mẫu hợp đồng là 4,500,000 vnđ / bộ mẫu (từ 650 mẫu) / 1 lần triển khai.

– Miễn phí cập nhật mẫu khi hợp đồng trên 24 tháng.

– Hợp đồng tối thiểu 6 tháng.

– Miễn phí chuyễn dữ liệu ngăn chặn lên phần mềm Dotary.

– Chuyển đổi dữ liệu tài sản đương sự từ các phần mềm cũ sang phần mềm Dotary theo yêu cầu (Phí dựa trên mức độ phức tạp của dữ liệu).